Algemeen

Kent u deze signalen?
- cliënten die zich afhankelijk opstellen en niet tevreden zijn over de zorg?
- medewerkers die hun ongenoegen uiten over de zorgorganisatie en de beschikbare tijd?

Onze focus:
- tevreden cliënten die (zoveel mogelijk) zelf de regie voeren;
- medewerkers die het naar hun zin hebben en staan en gaan voor hun organisatie.

Naast project- en interim-management verzorgt Stinesen Organisatieontwikkeling
(opleidings)advies, scholing, training, coaching, workshops en interactief theater.
Wij doen dat met plezier en overtuiging, en leveren hiermee een actieve bijdrage aan
de ontwikkeling van uw organisatie.

Klik voor een toelichting op een van de onderstaande thema's.