Interactief theater

Interactief theater gebruiken wij als instrument bij het werken met grotere groepen,
bijvoorbeeld als het gaat om klantgericht werken en vraaggestuurde en belevingsgerichte zorg.
Het publiek wordt actief betrokken (zie foto's) bij het zoeken naar een passende aanpak van
lastige situaties of het vinden van een oplossing voor verbeterpunten.

                                                                                                                                            terug naar activiteiten