Managementontwikkeling

Stinesen Organisatieontwikkeling verzorgt scholing, training en coaching
voor middenkader op het terrein van:

- competentiemanagement
- human resources management
 
- situationeel leidinggeven en coachen
- aansturen van verandering en zelfsturing
 
- leeftijdsbewust personeelsbeleid
- werving, selectie, loopbaanbegeleiding
- persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en jaargesprek
- beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek
- verzuimgesprek en reïntegratie
 
- kwaliteitszorg en protocollering
- effectief en efficiënt opleiden


                                                                                                                                terug naar activiteiten