Ontwikkeling van medezeggenschap

Stinesen Organisatieontwikkeling verzorgt scholing, training en coaching
voor cliëntenraden, ondernemingsraden, verpleegkundige- en verzorgende
adviesraden op het terrein van:

- de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)
- de wet cliëntenrechten zorg (WCZ)
- de wet op de ondernemingsraden (WOR)
- wetgeving, taken en bevoegdheden
- strategie, beleidsplan en jaarplan
- de relatie met de directie
- de relatie met de achterban
- planmatig werken, presentatie, adviesvaardigheden
- onderhandelen en conflicthantering
- het lezen van beleidsstukken, notities en verslagen
- financieel-economisch beleid, analyseren van de jaarrekening
- organiseren van verkiezingen
- teamontwikkeling, samenwerking en communicatie                                                                                                                                                                terug naar activiteiten

·