Ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit

Is uw agenda u de baas?
Wilt u grip krijgen op situaties die anders lopen dan u wenst?
Denkt u dat u meer uit uzelf en uit anderen kunt halen?
Hebt u behoefte aan meer plezier en voldoening in uw werk?

Training of Individuele coaching
Met behulp van de training Persoonlijke Effectiviteit of Individuele coaching
krijgt u zicht op uw gedrag, op onderliggende patronen, en op het effect daarvan.
Met dit inzicht ontwikkelt u nieuw gedrag waarmee u uw kwaliteiten optimaal
kunt benutten.

Resultaat
U verkrijgt inzicht in uw functioneren in werksituaties.
U bent zich bewust van uw sterke kanten en verbeterpunten.
U beschikt over methoden en technieken om uw tijd in te delen.
U signaleert knelpunten en ontwikkelt daarvoor een adequate aanpak.
U ontwikkelt uw persoonlijke effectiviteit ten gunste van uzelf en uw organisatie.

Voorwaarden voor succes
Motivatie om te werken aan effectiviteit.
Kritisch kijken naar uw werkstijl.
Open staan voor ideeën en oplossingen.
Condities om uw doelen te realiseren.