Personeelsontwikkeling

Stinesen Organisatieontwikkeling verzorgt scholing, training en coaching
voor medewerkers van alle disciplines op het terrein van:

- vraaggestuurde zorg
- belevingsgerichte zorg

- coördinatie van zorg en dienstverlening (EVV)

- methodisch procesmatig handelen
- werken met een cliëntdossier en zorgplan
- werken met een zorgleefplan
- observeren, signaleren, rapporteren

- werken in een kleinschalige woonvorm
- werken bij de facilitaire dienst
- werken aan de receptie/telefoon
- werken in de huishouding
- werken in het restaurant

- klant en servicegericht werken
- adequaat omgaan met wensen en klachten

- cliënten met de gevolgen van een cva
- cliënten met psychosociale problematiek
- cliënten met psychiatrische problematiek
- cliënten met psychogeriatrische problematiek
- palliatieve zorg, terminale zorg

- geven van werkbegeleiding
- teamontwikkeling en teamontwikkelingsplan (top)
- samenwerking, communicatie, feedback
- mono- en multidisciplinaire samenwerking
- collegiale consultatie, intervisie, coaching

- zelfsturing, tijd en energiemanagement
- persoonlijke effectiviteit en presentatie