Johan Stinesen

Johan Stinesen is consulent ouderenzorg, docent, trainer, coach, projectleider en teamleider.
Sinds 1991 werkt hij samen met leidinggevenden, beroepskrachten van diverse disciplines,
ondernemingsraden, cliëntenraden en vrijwilligers aan competentieontwikkeling, in het kader van:

- organisatiecultuur en veranderprocessen
- vraaggestuurde en belevingsgerichte zorg
- zorgcoördinatie (EVV) en zorgregistratie (ZLP)
- methodisch handelen en rapporteren
- omgaan met psychogeriatrische problematiek
- vergaderen, communicatie en bejegening

- leidinggeven, coachen, jaargesprek en POP
- persoonlijke effectiviteit en timemanagement
- samenwerken, intervisie, teamontwikkeling en TOP
- medezeggenschap (WOR en WMCZ)


Johan Stinesen is CRKBO geregistreerd docent/trainer.